فهرست

اعلام فهرست منابع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، پیش کارورزی سال تحصیلی 1404-1403 و پنجاه و دومین دوره پذیرش دستیار تخصصی

منابع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی                 دانلود

 

منابع آزمون های جامع پیش کارورزی و

و پنجاه و دومین دوره پذیرش دستیار تخصصی       دانلود

 

اطلاعیه در مورد منابع آزمون                                     دانلود