بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر سعید مهدوی عمران

دکتر سعید مهدوی عمران

دکترای تخصصی (Ph. D)  قارچ شناسی پزشکی

شرایط اختصاصی رئیس پردیس خودگردان:

 1. عضو هیأت علمی با مرتبه علمی حداقل استادیار
 2. داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
 3. دارا بودن مدرک تحصیلی و تخصصی و یا تجربه عملی در زمینه مورد نظر.

وظایف و اختیارات رئیس پردیس خودگردان:

 1. ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشگاه
 2. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه‌ها
 3. نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود
 4. ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی پردیس خودگردان
 5. نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی
 6. پیشنهاد بودجه سالانه پردیس خودگردان
 7. ارزیابی کار سالانه پردیس و گزارش آن به رییس دانشگاه
 8. بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان

 

 

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132250824-5
تلفن داخلی 12
فکس 01132250803
پست الکترونیکی s.mahdavi@mubabol.ac.ir