بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر محجوبه بتیار

دکتر محجوبه بتیار

 دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

شرح وظایف مدیر EDO و آموزشی

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132250824-5
تلفن داخلی 14
فکس 01132250803
پست الکترونیکی