فهرست

پژوهشگر برگزیده علوم بالینی خانم دکتر عارفه باتبازاده

انتخاب سرکار خانم دکترعارفه بابازاده، ریاست محترم پردیس بین الملل را به عنوان پژوهشگر برگزیده علوم بالینی در بزرگداشت هفته پژوهش دی ماه 1402، خدمت ایشان و مجموعه دانشکده پردیس بین الملل تبریک عرض نموده و از خداوند متعال، موفقیت های روزافزون علمی را برای ایشان و دیگر همکاران محترم دانشکده خواستاریم.

روابط عمومی پردیس بین الملل