فهرست

عملکرد مدیریت پژوهشی پردیس بین الملل در سال 1402

 

گزارش عملکرد از فروردین 1402  تا پایان آذر 1402 واحد پژوهشی پردیس بین الملل

 

 • برگزاری 8 جلسه حضوری شورای پژوهشی پزشکی با حضور اعضای شورای پژوهشی پردیس در محل سالن جلسات دانشکده
 • تصویب 53 پروپوزال دانشجویان پزشکی در جلسات شورای پژوهشی
 • اقدام در خصوص بهبود کارایی و افزایش ظرفیت سالن پژوهش دانشکده پردیس جهت برگزاری بهتر جلسات دفاع از پایان نامه های دانشجویی، احداث کتابخانه و احداث سالن کمیته تحقیقات دانشجویی
 • برگزاری 46 جلسه دفاع دانشجویان پزشکی
 • برگزاری 11 جلسه دفاع دانشجویان دندانپزشکی
 • صدور 270 گواهی همکاری اعضای هیات علمی در برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های دانشجویان پردیس
 • تدوین فرم های اختصاصی پژوهشی دانشکده پردیس بین الملل جهت دفاع  از پایان نامه های دانشجویان دندانپزشکی
 • تدوین فرم ارزیابی ساختاری پایان نامه های دانشجویان رشته دندانپزشکی
 • بروزرسانی فرم های اختصاصی پژوهشی دانشکده پردیس بین الملل جهت دفاع از پایان نامه های دانشجویان پزشکی و بارگزاری در سایت دانشکده
 • بروزرسانی دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه های دانشجویان پزشکی و بارگزاری در سایت دانشکده
 • تهیه فلوچارت مراحل انتخاب و تصویب پایان نامه های دانشجویان پزشکی و بارگزاری در سایت دانشکده
 • بروزرسانی پرونده الکترونیک برای تمام دانشجویان رشته پزشکی و دندانپزشکی
 • بروزرسانی بانک الکترونیک پایان نامه های ثبت شده دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی 1402
 • برگزاری جلسات با سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه برای معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی پردیس و تعیین نقشه راه و زمینه سازی فعالیت های مشترک دانشکده پردیس خودگردان با کمیته مرکزی دانشگاه
 • اختصاص فضای فیزیکی جدید جهت برگزاری جلسات کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی (افتتاح در 13/ 09/ 1401)
 • تعیین مسئول کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و صدور حکم ایشان از طرف سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • برگزاری مجموعه کارگاه های روش تحقیق در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پردیس بین الملل:
 • جلسه اول (27/01/1402): کارگاه پروپوزال نویسی با تدریس خانم یاسمن مهدی زاده
 • جلسه دوم (29/01/1402): کارگاه پروپوزال نویسی با تدریس خانم سارا محمدنیا
 • جلسه سوم (05/02/1402): کارگاه پروپوزال نویسی با تدریس خانم فاطمه برزگر
 • جلسه چهارم (10/02/1402): کارگاه پروپوزال نویسی با تدریس محمد مهدی محمودجانلو
 • جلسه پنجم: تمرین عملی مباحث ارائه شده
 • برگزاری کارگاه دور روزه پایان نامه نویسی
 • جلسه اول (07/08/1402): نگارش پروپوزال پایان نامه با تدریس جناب آقای دکتر ابراهیم ذبیحی
 • جلسه دوم (09/08/1402): فوت و فن های لازم برای نوشتن پروپوزال با تدریس خانم سودابه علیدادی
 • برگزاری کارگاه انتقال تجربه پژوهش و فناوری
 • جلسه اول (14/08/1402): انتقال تجربیات در حوزه ثبت اختراع و فناوری باتدریس خانم یاسمن مهدی زاده
 • جلسه دوم (16/08/1402): تجربیات در حوزه مسیر پژوهش و مقاله نویسی و کسب رزومه پژوهشی درجه یک با تدریس جناب آقای دکتر علی رستمی
 • مجموعه کارگاه های تدوین مقاله از پایان نامه
 • جلسه اول (15/09/1402): مقدمات و اصول کلی تدوین مقاله از پایان نامه با تدریس سرکار خانم دکتر سیمین موعودی
 • جلسه دوم (26/09/1402): نحوه سرچ و رفرنس نویسی با تدریس سرکار خانم زهرا رستمی
 • برگزاری کارگاه های تربیت منتورینگ و آموزش پروپوزال نویسی
 • جلسه اول (14/09/1402): آموزش سرچ و انتخاب موضوع با تدریس خانم سارا محمدنیا
 • جلسه دوم (22/09/1402): نحوه رفرنس زنی، بیان مسئله و مرور متون با تدریس خانم مریم نیاستی
 • برگزاری کارگاه هوش مصنوعی و کاربردهای آن در علم پزشکی
 • جلسه اول (16/09/1402) با تدریس جناب آقای مهندس هادی ابراهیمی
 • جلسه دوم (17/09/1402) با تدریس جناب آقای مهندس هادی ابراهیمی و آقای محمدرضا آطاهریان