فهرست

کنفرانس یک روزه " زخم های آتیپیک " در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، روز چهارشنبه 16 اسفند ماه در سالن امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل،  کنفرانس جدیدترین اطلاعات درباره زخم های آتیپیک با حضور گسترده متخصصان برگزار شد.

 

روابط عمومی پردیس بین الملل