فهرست

جلسه شورای عالی پردیس خودگردان دانشگاه

بیست و دومین جلسه شورای عالی پردیس خودگردان دانشگاه در تاریخ  1402/12/20  با  حضور رئیس محترم دانشگاه  جناب آقای دکتر مظفرپور، معاونت فرهنگی، معاونت توسعه، رؤسای دانشکده ها و مسئولین پردیس خودگردان  جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل کلان و بودجه ای و همچنین روابط بین الملل و جذب دانشجویان بین المللی پردیس خودگردان در محل این واحد برگزار گردید .

روابط عمومی پردیس خودگردان