فهرست

فهرست دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارت بهداشت اعلام شد

لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکی با در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی ‏Times، ‏QS‏ و ‏Shanghai‏ ‏جهت ورودیهای سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ در رشته های مرتبط با علوم پزشکی اعلام شد.