فهرست

انتصاب سرپرست مدیر امور آموزشی پردیس خودگردان دانشگاه

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل، طی حکمی از سوی « دکتر عارفه بابازاده» رئیس پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل،دکتر محجوبه بتیار دکترای تخصصی روانپزشکی به عنوان مدیر امور آموزشی منصوب شد و از زحمات « دکتر نغمه ضیایی امیری» در دوران تصدی تقدیر بعمل آمد.

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه