فهرست

اطلاعيه فوري در خصوص شروع کلاس هاي دانشجويان جديدالورود

به اطلاع دانشجويان جديدالورود ورودي مهر ( قبولي نيمسال اول 02-1401) رشته هاي دندانپزشکي و پزشکي ميرساند تاريخ شروع کلاس ها از 16ام مهرماه در دانشکده هاي پزشکي و دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي بابل مي باشد.

روابط عمومي پرديس خودگردان دانشگاه