فهرست

گزارش تصویری ثبت نام پذیرفته شدگان پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل، ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان از روز یکشنبه 10 مهر ماه به مدت 3 روز در محل پردیس خودگردان در حال انجام میباشد.