فهرست

ثبت نام واجدین شرایط آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی میان دوره آبان 1400

موضوع: ثبت نام واجدین شرایط آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی میان دوره آبان 1400  

سلام علیکم

با احترام، به پیوست ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1648/501 /د مورخ 28/7/1400 رئیس محترم مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع در خصوص برگزاری آزمون های جامع میان دوره آبان ماه 1400  بصورت الکترونیک بشرح ذیل، خواهشمند است با عنایت به عدم امکان تمدید و یا تغییر اطلاعات پس از تاریخ مذکور، نسبت به اعلام اسامی و اطلاعات دقیق و کامل دانشجویان واجد شرایط شرکت در این آزمون ها (طبق جدول پیوست) حداکثر تا روز شنبه مورخ 1400/8/8 جهت ثبت نام در سایت وزارت متبوع به این امور اقدام لازم مبذول فرمائید. ضمنا در خصوص ساعت شروع آزمون ها به دانشجویان اطلاع رسانی نمایید.

نوع آزمون جامع

تاریخ برگزاری

ساعت آزمون

  • آزمون جامع پیش کارورزی
  • آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی

 

روز  جمعه مورخ 1400/8/28

8:30 صبح

  • آزمون جامع علوم پایه پزشکی

14 عصر