فهرست

راه اندازی مرکز تولید محتوی آکوستیک پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر نغمه ضیایی «معاون آموزشی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل»:

در سال اخیر به موازات همه‌گیری ویروس کرونا و روی آوردن محیط های آموزشی به روشهای نوین آموزشی، بر آن شدیم تا از حداکثر توان دانشگاه علوم پزشکی بابل در راستای استاندارد سازی استفاده کنیم.
مرکز تولید محتوی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل با توجه به استانداردهای اعتبار سنجی وزارتخانه و در نظر گرفتن معیارهای لازم جهت تولید محتوی در سامانه طراحی شده است.
این پروژه آموزشی در اسفند ۹۹ شروع به ساخت و در فروردین ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است واین مرکز در این مدت کوتاه میزبان ۵۰ استاد و ۱۰۰ کلاس آموزشی بوده است.

روابط عمومی پردیس خودگردان