فهرست

معرفی دانشگاه

تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی بابل : 

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در راستای اجرای سیاست گسترش دانشگاه ها، وزارت فرهنگ و آموزش عالی طی نامه ای در اردیهشت 1362 ، هیئت تخصصی پزشکی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منطقه مازندران اعزام کرد. این هیئت شهر بابل را از هر لحاظ آماده تر از سایر شهرهای استان معرفی کرد لذا موافقت خود را به ایجاد نخستین مرکز علوم پزشکی شمال کشور را در این شهر اعلام کردند و هزینه آماده سازی آن را قبول کردند اما این مردم بابل بودند که با حمایت خودشان، این مرکز را آماده بهره برداری کردند. این مرکز در سال 1362 تاسیس شد و در بهمن 1364 اولین دوره دانشجوی پزشکی از طریق آزمون سراسری پذیرش شده و با حضور وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت عملاٌ کار خود را آغاز نمود. در سال 1365 دانشکده علوم پزشکی رشت ، در سال 1367 دانشکده علوم پزشکی ساری و در سال 1371 دانشکده علوم پزشکی گرگان تاسیس شدند.با تصویب قانون تشکیل «وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی» و انتزاع دانشکده های گروه پزشکی از «وزارت فرهنگ و آموزش عالی» و الحاق به «وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی» سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در بابل استقرار یافت. پس از گذشت چندین سال، سازمان مرکزی، به مرکز مازندران انتقال یافت و موجب شد در سال 1370 دانشگاه علوم پزشکی بابل از مازندران استقلال یابد. این مرکز در سال 1390 توانست به دانشگاه تیپ 1 ارتقا یابددانشکده های این دانشگاه متشکل از 6 دانشکده است که عبارتند از :   

  1. دانشکده پزشکی
  2. دانشکده دندان پزشکی
  3. دانشکده پیراپزشکی
  4. دانشکده پرستاری رامسر
  5. دانشکده طب سنتی
  6. پردیس خودگردان (واحد بین الملل سابق)

  تاریخچه پردیس خودگردان دانشگاه ( واحد بین الملل سابق) 

    در تاریخ 1392/2/23 به استناد رأی صادره در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با تأسیس شعبه بین الملل در دانشگاه علوم پزشکی بابل موافقت اصولی به عمل آمد. در تاریخ 1392/4/29 باتوجه به مصوبات جلسه هیئت 3 نفره وزارت متبوع با تأسیس شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل موافقت قطعی به عمل آمد.اولین دوره جذب دانشجو در واحد بین الملل بابل در مهرماه 1392 در 4 رشته در مقطع کارشناسی ارشد جمعاً به تعداد 10 نفر و رشته های بیوشیمی بالینی میکروب شناسی ایمنی شناسی و NICU صورت پذیرفت. جذب اولین دوره دانشجویان رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و فیزیوتراپی جمعاً به تعداد 114 نفر در بهمن ماه 1392 (پزشکی 46 نفر دندانپزشکی 42 نفر فیزیوتراپی) صورت پذیرفت. مجموعه پردیس خودگردان دانشگاه پس از بازسازی و انجام تعمیرات اساسی با یک ساختمان اداری و یک ساختمان آموزشی شامل 13 کلاس ، 2 سالن مطالعه مجزا جهت برادران و خواهران ، سلف سرویس ، نمازخانه از مهرماه 1393 شروع به فعالیت نموده است