[فارسی] [ English ]
فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
  روز درختکاری و هفته منابع طبیعی
به مناسبت 15 اسفند روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی مراسم کاشت درخت با حضور رئیس محترم پردیس خودگردان و دیگر مسئولین و کارکنان در محوطه دانشکده بین الملل با غرص چندین نهال برگزار شد....    بيشتر »
سه شنبه 19 اسفند 1393 ساعت 14:15
  انتصاب
طی حکمی از سوی رئیس محترم پردیس بین الملل بابل ،جناب آقای مجید قنبری بور خیلی بعنوان مدیر امور اداری پردیس بین الملل دانشگاه منصوب گردید....    بيشتر »
چهار شنبه 8 بهمن 1393 ساعت 14:10
  انتصاب
طی حکمی از سوی رئیس محترم پردیس بین الملل بابل ،جناب آقای دکتر محمد علی جهانی بعنوان معاون آموزشی و پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه منصوب گردید....    بيشتر »
چهار شنبه 8 بهمن 1393 ساعت 14:9
  انتصاب
طی حکمی از سوی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل ،جناب آقای دکتر حسینعلی اصغر نیا بعنوان ریاست پردیس بین الملل دانشگاه منصوب گردید....    بيشتر »
چهار شنبه 8 بهمن 1393 ساعت 14:6
  اطلاعیه تغییر تاریخ امتحان
تغییر تاریخ امتحان در س آناتومی و جنین : درس آناتومی 4/5/93 ساعت 11 صبح و درس جنین شناسی 21/4/93 ساعت 11 صبح...    بيشتر »
چهار شنبه 11 تير 1393 ساعت 11:43
سایت دفتر رهبری
سایت دفتر ریاست جمهوری
 
سایت جشنواره رازی
سایت خبری وب دا دانشگاه بابل
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
بانک های اطلاعاتی ISI
دریافت فرم ها و VPN

آدرس: بابل -خیابان شهید سرگرد قاسمی - پردیس خودگردان بین الملل                   کد پستی :47745-47176                   تلفن :5-01132250824               دورنویس:01132250803 

Email:ib@mubabol.ac.ir                          http://ib.mubabol.ac.ir