فهرست

فرم ها و آیین نامه ها

                  

                                                      فرم ها

فرم درخواست انتقال موقت(میهمان)

       دانلود

فرم درخواست انتقال دائم

       دانلود

فرم قرارداد آموزانه (ویژه مدرسین)

       دانلود

فرم مشخصات فردی دانشجویی

       دانلود

فرم پوشش (عمومی و حرفه ای) دانشجویان

       دانلود

فرم تسویه حساب دانشجویان

      دانلود

                                                آیین نامه ها

آیين نامه برگزاري امتحانات پردیس خودگردان

      دانلود

آیین نامه انتقال دانشجو

      دانلود

آیین نامه مهمان

      دانلود

آیین نامه مرخصی و انصراف از تحصیل

      دانلود

آیین نامه تغییر رشته

      دانلود

  

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، نهال نارنج توسط دکتر ملک زاده معاون تحقیقات وفناوری وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین در بیمارستان آیت الله روحانی بابل کاشته شد.
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /140 /18
همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی مورخ 19/12/95 در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد .
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /123 /18