بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر علی علیزاده خطیر

دکتر علی علیزاده خطیر

دکترای تخصصی مغز و اعصاب

شرح وظایف مدیریت امور پژوهشی پردیس خودگردان دانشگاه

مدیریت امور پژوهشي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل  امیدوار است بتواند شرایط مطلوبی را ايجاد كند كه در آن تمام امور پژوهشي پرديس  خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل، بر اساس برنامه هاي تحقيقاتي مربوطه  انجام و مديريت شوند. علاوه بر اين، تلاش دارد كه سياست هاي دانشکده  را بر اساس سياست هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل تدوين و به منظوردستيابي به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت پژوهشي آن را پيگيري و با مساعدت مسئولین بخصوص معاونت پژوهشی دانشگاه و زیر نظر ریاست دانشکده آن را عملي نمايد.

خلاصه شرح وظایف:

مديريت و هماهنگي امور پژوهشي دانشکده

تشکیل منظم و به موقع جلسات شوراهای  پژوهشی پزشکی عمومی و دندانپزشکی

بررسی و تصویب پروپوزال های طرح پايان نامه های دانشجويي در شورای پژوهشی مربوطه

تشكيل کارگاههای  آموزشی براي دانشجويان از قبیل: پروپوزال نویسی، مقاله نویسی و ...

اطمينان از كيفيت انجام طرح هاي پژوهشي مصوب در دانشکده پردیس خودگردان

همکاری در فراهم نمودن تجهيزات و نيازهاي ضروري پژوهشي گروه هاي دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي

همکاری در اجرای  طرح هاي پژوهشي مشترک با سایر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

راهنمايي و  همکاری براي حل مشكلات در اجرای پايان نامه ها

شرکت در جلسات مرتبط با حوزه  پژوهشی در سطح دانشگاه و دانشکده

پیگیری و اجرای مصوبات و دستورالعمل های مربوط به امور پژوهشی ابلاغی از حوزه ریاست دانشگاه، معاونت پژوهشی دانشگاه، شورای عالی پردیس و ریاست دانشکده.

پیگیری و اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشکده

مدیریت و نظارت بر صفحه مربوط به امور پژوهشی دانشکده

تهیه و تدوین راهنماها، دستورالعمل ها و آئین نامه های پژوهشی و بارگذاری آنها در سایت دانشکده

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132250824-5
تلفن داخلی 15
فکس 01132250803
پست الکترونیکی alizade.ali83@yahoo.com