فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص ثبت نام کارگاه آموزشی search و پروپوزال نویسی

 

با سلام خدمت  دانشجویان محترم وعزیز پردیس خودگردان  اعم از دندانپزشکی ، پزشکی و فیزیوتراپی ؛

 دفتر کمیته تحقیقات با توجه با هماهنگیهای بعمل آمده با ریاست  محترم پرديس خودگردان  جناب آقای دکتر اصغر نیا و نیز آقای دکتر تشکریان سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه در نظر دارد به حول قوه الهی کارگاهی را تحت عناوین  search و پروپوزال نویسی در هفته پایانی ماه فروردین سال جاری برگزار نماید ، لذا ضمن اعلام مراتب خدمت عزیزان از مشتاقان شرکت در جلسه جهت نام نویسی دعوت بعمل می آید . ضمنا عزیزان نیز میتوانند بدون مراجعه به دفترکمیته برای نام نویسی ، از طریق تلگرام (بشماره 09113005168)  نیز آمادگی خود را به کارشناس محترم دفتر آقای  ظاهری  اعلام فرمایند ؛ تسریع در پاسخ موجب امتنان خواهد بود . ضمنا تاریخ و مکان برگزاری کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد.