فهرست

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود (ورودی بهمن ماه 1397) پردیس خودگردان دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع می رساند مراسم جشن مختص دانشجویان جدیدالورود در ساعت 10 الی 12 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/12/1 در سالن شهید شجاعیان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار میگردد . لذا طبق هماهنگی به عمل آمده در ساعت مذکور ، کلیه کلاس های آموزشی این دسته از دانشجویان تعطیل می باشد ؛ مقتضی است کلیه دانشجویان محترم جدیدالورود در مراسم جشن شرکت نمایند .

 

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه