فهرست

قابل توجه کلیه دانشجویان در خصوص نحوه پرداخت شهریه ترم های تحصیلی

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم پردیس خودگردان دانشگاه می رساند ،

پرداخت شهریه ترم های تحصیلی فقط به صورت "پرداخت نقدی" می باشد .

 

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه