فهرست

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 98-97

 

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 98-97 در روز سه شنبه مورخ 97/7/10 از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر در سالن متل بانک ملی بابلسر برگزار خواهد گردید.

لذا از کلیه دانشجویان جدیدالورود جهت حضور در این مراسم دعوت بعمل می آید .

 

آموزش پردیس خودگردان دانشگاه