فهرست

مراسم تودیع و معارفه مسئولین امور آموزشی و پژوهشی پردیس خودگردان دانشگاه

مراسم تودیع و معارفه مسئولین امور آموزشی و پژوهشی پردیس خودگردان دانشگاه در تاریخ 97/5/7 با حضور رئیس محترم پردیس خودگردان دانشگاه ، مدیران و کارکنان این دانشکده برگزار گردید.در این مراسم با صدور حکمی از سوی جناب آقای دکتر سعید مهدوی عمران رئیس محترم پردیس خودگردان دانشگاه ، جناب آقای دکتر محسن کرمی به عنوان سرپرست مدیریت امور پژوهشی و سرکار خانم رومینا حمزه پور به عنوان سرپرست مدیریت امور آموزشی  پردیس خودگردان منصوب و از زحمات و خدمات بیدریغ جناب آقای دکتر محمد علی جهانی تشکر و قدردانی شد.جناب آقای دکتر مهدوی عمران ضمن اهدای لوح تقدیر  ، هدف از این تغییرات را ایجاد فرصتی جهت ارتقاء فردی ایشان دانسته و حضور مدیران جدید این مجموعه را به عنوان اعضای با سابقه هیات علمی دانشگاه در این حوزه ها را فرصتی مغتنم جهت استفاده از تجربیات ایشان شمردند .

 

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه