فهرست

مراسم یادبود مرحوم آقای محمد آقاجانی دانشجوی فیزیوتراپی در مسجد امام علی (ع)

 مراسم یادبود مرحوم آقای محمد آقاجانی دانشجوی فیزیوتراپی پردیس خودگردان دانشگاه ، در تاریخ 96/7/10 با حضور جناب آقای دکتر ربیعی  رئیس محترم دانشگاه ، اعضای محترم هیئت رئیسه دانشگاه ، اساتید ، دانشجویان و کارمندان دانشگاه  در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل  برگزار گردید.

 

  

    

    

     

 

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه