فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

با توجه به برگزاری کلاس های تئوری و عملی و آزمون پایان ترم به صورت حضوری در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 ، تداخل کلاس و امتحان عواقب جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. لذا جهت بازنگری مجدد واحد های اخذ شده توسط دانشجویان در تاریخ 29 و 30 شهریور 1400 صفحه انتخاب واحد در سایت هماوا در دسترس می باشد.

 لازم به ذکر است بهمراه داشتن کارت واکسن ( هر دو دوز) جهت ورود به کلاس و آزمون های حضوری الزامی می باشد.

معاونت آموزشی پردیس خودگردان