فهرست

اطلاع رسانی اعلام همکاری دانشجویان در کمیته آموزش مجازی EDC

سلام علیکم

 با احترام ؛ به استحضار می رساند؛ در راستای توسعه آموزشهای مجازی در جهت ارتقا کیفیت آموزشهای پزشکی، کمیته آموزش مجازی EDC در نظر دارد در مرحله اول از دانشجویان پزشکی علاقمند به همکاری در این زمینه دعوت بعمل آورد.لذا با عنایت به اعطای امتیازاتی از قبیل :

  1. دریافت گواهی نامه همکاری با EDC جهت بهره برداری از امتیاز آن جهت شرکت در مقاطع بالاتر
  2. ارائه معرفی نامه جهت شرکت در همایشهای آموزش پزشکی

 

مقتضی است دانشجویان علاقمند جهت ثبت نام به نمایندگان کلاس مراجعه نمایند.