فهرست

روزنگار کرونا ویروس (COVID-19)

تازه های علمی کرونا ویروس ها در WHO

گروه اپیدمیولوژیدانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جهت اطلاع رسانی صحیح و کمک به ارتقا سلامت همگانی اقدام به تهیه روزنگار گروناویروس کرده است که در لینک ذیل قابل دسترسی می باشد.

Covid19