فهرست

جشن روپوش سفید دانشجویان پزشکی ورودی 94 با حضور مسئولین دانشکده و دانشگاه در سالن آمفی تئاتر بیمارستان آیت الله روحانی در تاریخ 98/5/9 برگزار گردید .