فهرست

نشست صمیمی رئیس محترم دانشگاه ، جناب آقای دکتر جلالی ، به همراه معاونین محترم آموزشی ، دانشجوی و فرهنگی  ، توسعه ،تحقیقات و فناوری و ریاست و مدیران محترم پردیس خودگردان دانشگاه با دانشجویان عزیز این واحد ، در تاریخ 21/2/98 در محوطه پردیس برگزار گردید. در این جلسه دانشجویان به طرح سوالات و مشکلات خود پرداختند و مسئولین دانشگاه با دقت و حوصله  پاسخ های مربوطه را بیان نموده و در جهت پیگیری و رفع برخی مشکلات مطروحه راهکارها و پیشنهاداتی ارائه نمودند.

 

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه