بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
خانم محدثه شاهرخی

خانم محدثه شاهرخی

کارشناسی مامائی

 

  شرح وظیفه کارشناسان پژوهشی پردیس

 

 1. انجام امور مربوط به بررسی و تصویب پروپوزال های دانشجویان پزشکی:

 • دریافت پروپوزال های دانشجویان از طریق سامانه پژوهان
 • تشکیل شورای پژوهشی و آماده سازی طرح ها جهت اراِئه در شورای مذکور
 • اعلام نظر شورا به مجریان و پیگیری جهت انجام اصلاحات مورد نظر
 • بررسی و کارشناسی اصلاحات انجام شده
 • ارسال طرح های مصوب شورای پژوهشی دانشکده به پژوهشکده سلامت
 1. صدور ابلاغ اساتید راهنمای پایان نامه های دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی
 2. برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های دانشجویان مقطع دکتری عمومی رشته پزشکی و دندانپزشکی
 3. صدور گواهی همکاری اعضای هیات علمی در برگزاری شورای پژوهشی و جلسات دفاع از پایان نامه های دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی پردیس
 4. به روز رساني اطلاعات پژوهشي مندرج در وب سايت دانشكده
 5. بروزرسانی فرم های اختصاصی پژوهشی دانشکده پردیس بین الملل (در صورت لزوم)
 6. انجام امور مربوط به برگزاری جلسات کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی پردیس
 7. تهيه گزارش عملكرد از فعاليتهاي پژوهشي بر اساس شاخصهاي پژوهشي مورد نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 8. کوشش در امر ایجاد و برپایی سمینارها و کنگره های علمی و پژوهشی
 9. کوشش در برگزاری کارگاههای پژوهشی ، جهت آشنایی دانشجویان با متدولوژی تحقیق
 10. انجام مشاوره پژوهشی به دانشجویان و پژوهشگران
 11. مشارکت در امر برگزاری نمایشگاههای دستاوردهای پژوهشی
 12. انجام مکاتبات اداری مربوط به پژوهش و تحقیقات

 

 

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132250824-5
تلفن داخلی 21
فکس 01132250803
پست الکترونیکی