بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر محمد مبلغ الاسلام

دکتر محمد مبلغ الاسلام

 دکترای تخصصی دندانپزشکی

شرح وظایف مدیر  دانشجویی فرهنگی:

  • تسهیل امور دانشجویان در حوزه ی سلف و تریا، امور رفاهی و وام های دانشجویی و اسکان و خوابگاه
  • تشویق و هماهنگی جهت افزایش فعالیت های تشکلی و جنبش های دانشجویی هدفمند
  • ایجاد بستر برای راه اندازی نشریات ، برگزاری همایش ها، سمینارها و وبینارهای آموزشی و کاربردی در حیطه ی فرهنگی
  • اطلاع رسانی و هماهنگی جهت شرکت دانشجویان در جشنواره های فرهنگی و دانشجویی و ورزشی

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 32250824
تلفن داخلی
فکس
پست الکترونیکی mmh68955@gmail.com