فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم پردیس خودگردان در خصوص کمیته تحقیقات دانشحویی

باطلاع میرساند واحد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ، با هدف پیشبرد تحقیقات و پژوهش  دانشجویان  ، گشایش و آماده هرگونه همکاری با دانشجویان علاقمند به پژوهش میباشد.

روزهای فعالیت کمیته در پردیس خودگردان : یکشنبه ها و سه شنبه ها ( طبقه اول ساختمان اداری )

روزهای فعالیت در دانشگاه : شنبه ها ، دوشنبه ها  و چهارشنبه ها

کارشناس مربوطه : آقای ناصر الدین ظاهری