فهرست

روز جهانی کارگر بر همه کارگران عرصه کار و تلاش گرامی باد .

 

روز کارگر روز دفن سلطه ابرقدرتهاست که با کار با واژه اعم، استقلال در همه ابعادش به مستضعفین جهان برمیگردد و ابرقدرتهاى آدمخوار و عالمخوار خلع سلاح میشوند...

 

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاهها تا بازارها و کارخانه‏ ها و مزارع و باغستانها تا آنجا که خودکفا شود و روى پاى خود بایستد...» (صحیفه امام خمینی (ره)، ج‏12، ص: 264-265)