فهرست

قابل توجه دانشجویان فیزیوتراپی ورودی 92

 

موضوع : تکمیل پرونده جهت تسویه حساب آخر دوره و رفع اشکال هنگام فارغ التحصیلی

 

به اطلاع کلیه دانشجویان سال آخر می رسانیم

در فرصت یک ترم مانده به پایان سال تحصیلی جهت تکمیل پرونده و رفع نواقص آن

به بایگانی معاونت آموزشی کل دانشگاه مراجعه نمایند.در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن

متوجه دانشجو خواهد بود.

 

<<روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه>>