فهرست

برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی در پردیس خودگردان دانشگاه

به حول قوه الهی از سوی دفتر کمیته تحقیقات دانشجوئی  پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل ، کارگاهی تحت عنوان " پروپوزال نویسی " برای دانشجویان پرديس اعم از : دندانپزشکی ، پزشکی و فیزیوتراپی در محل پردیس خودگردان تشکیل و مورد استقبال گرم و بی نظیر دانشجويان قرار گرفت .

 

 

 

نظر به اینکه تعدای از دانشجویان بدلیل ضیق مکانی نتوانستند در کارگاه شرکت نمایند مقرر شد در آتیه نزدیک کارگاهی تحت همین عنوان برگزار گردد که تاریخ دقیق آن متعاقبا اعلام میگردد. 

دفتر كميته تحقيقات دانشجويي پرديس خودگردان