فهرست

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط در امتحان علوم پایه

 

 

کلیه دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی

که در شهریورماه امتحان علوم پایه دارند

به واحد آموزش مراجعه کنند.