فهرست

اطلاعیه شماره 2 وام دانشجوئی دانشجویان پردیس خودگردان

بسمه تعالی

*** اطلاعیه شماره 2 وام دانشجوئی دانشجویان پردیس خودگردان ***

بدین وسیله اسامی وام کمک شهریه دانشجویان رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و فیزیوتراپی  و ارشدبیوشیمی پردیس خودگردان که ازسوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ، تائید و واریز شده بشرح ذیل اعلام می گردد .لازم به ذکراست دانشجویان نامبرده می توانند ، جهت تعیین وضعیت واریزی شهریه خویش (بستانکاری یا بدهکاری ) نزد مسئول محترم امورمالی پردیس (آقای تقی زاده ) و آن دسته از عزیزانی که به دلیل نقص مدارک وام یا عدم تقا ضا و نیز دانشجویان ورودی بهمن 95، تاکنون موفّق  به اخذ وام نگردیده اند برای پیگیری و اقدامات لازم  به مسئول اموردانشجوئی پردیس (آقای برزگر) مراجعه نمایند . ضمنا زمان مرحله سوم پرداخت وام شهریه در سال تحصیلی 97-96 خواهد بودکه پس از تامین اعتبار و اختصاص آن به دانشجویان پردیس و اعلام آن توسط صندوق رفاه وزارت بهداشت، متعاقباََ ازطریق سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل( پردیس )و تابلوهای اعلانات ذیربط اطلاع رسانی خواهد شد .                                                                                                                                                                  

 

رشته پزشکی

رشته دندانپزشکی

رشته فیزیوتراپی

ارشدبیوشیمی

1-  حامد رجبی

16-سارینا رضائی

20-کوثر صمدائی

29-سوده بذرافشان

2- پارسا شیری

17-ناصر  مهری

21-جمال نوری

 

3- محمد ادیب قلیان 

18-مبین قنبری

22-ملیکا پاشائی

 

4-سیدمصطفی ضیائیان

19-حدیثه شاکری

23-علی امیری امرائی

 

5- راحله  افراسیابی

 

24-امیرحسین مقدسی

 

6- زهرا رستم تبار

 

25-فاطمه نصیری

 

7- محبوبه داداشپور  

 

26-امیر مرادی

 

8- سارینا آقاجانپور

 

27-سیده سوسن بابازاده

 

9- صحابه  روحی

 

28-مبینا شعبانی

 

10- پارمیدا  واعظپور

 

 

 

11- سیدطاهر هاشمی

 

 

 

12- نگین حسین نژاد

 

 

 

13- امیر حسن نژاد    

 

 

 

14-سید عرفان هاشمی

 

 

 

15-لیلا وریانی

 

 

 

 

جمعا بتعداد 29 نفر  .

 

 

<<امور فرهنگی دانشجوئی پردیس خودگردان دانشگاه>>