فهرست

حادثه هولناک ساختمان پلاسکو و شهادت تعدادی از آتش نشانان غیور و شجاع را تسلیت عرض مینماییم.

حادثه هولناک ساختمان پلاسکو و شهادت تعدادی از آتش نشانان غیور و شجاع ، موجب تاثّر و تاّلم گردید؛

پردیس خودگردان دانشگاه این مصیبت عظمی را به همه ملّت بزرگ ایران و بویژه خانواده های داغدار این عزیزان تسلیت عرض نموده ، برای شهدای این ضایعه عفو و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم .

<<روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه >>