فهرست

اطلاعیه مهم در خصوص حضور دانشجویان دوره کارآموزی پزشکی و فیزیوتراپی

اطلاعیه مهم در خصوص حضور دانشجویان دوره کارآموزی پزشکی و فیزیوتراپی (پزشکی ورودی 93 و 94 - فیزیوتراپی ورودی 95 )

از روز  شنبه مورخ 99/3/17 جهت شروع دوره کارآموزی در بخش حضور پیدا خواهید کرد؛ جهت غربالگری بیماری کویید-19 خواهشمند است همه دانشجویان به سامانه salamat.gov.ir مراجعه کرده و با تکمیل فرم خوداظهاری، پرینت پیامک ارسالی آن را در زمان ورود به دانشگاه ارائه نمایند.

مدیریت آموزش پردیس خودگردان دانشگاه