فهرست

جشن دانشجویان جدیدالورود (ورودی بهمن 1397) پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

جشن دانشجویان جدیدالورود (ورودی بهمن 1397) پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل و آیین تجلیل از دانشجویان برتر نیمسال دوم سال تحصیلی 1396-97 و نفرات برتر آزمون علوم پایه سال های 1396 و 1397 با حضور مسئولین دانشگاه و دانشکده پردیس خودگردان دانشگاه در سالن شهید شجاعیان

 

 

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه