فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص تسویه شهریه ترم های تحصیلی

 

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تا کنون اقدامی جهت تسویه شهریه های تحصیلی ننموده اند مجدداً متذکر میگردد لغایت 97/11/10 فرصت دارند نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند . بدیهی است عواقب ناشی از عدم اقدام به موقع در این تاریخ متوجه دانشجویان بدهکار خواهد بود .

 

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه