فهرست

جلسه مشترک نمایندگان ، دبیر و اعضای شورای صنفی با ریاست و مدیران محترم پردیس خودگردان دانشگاه

جلسه مشترک نمایندگان ، دبیر و اعضای شورای صنفی جهت طرح سوالات و پیگیری امور و مشکلات دانشجویان محترم با حضور رئیس محترم پردیس جناب آقای دکتر سعید مهدوی عمران و مدیران محترم آموزشی ، پژوهشی و اداری پردیس خودگردان دانشگاه در تاریخ 97/9/25 در اتاق ریاست پردیس تشکیل گردید.

در این نشست صمیمانه پس از طرح سوالات و نقطه نظرات نمایندگان دانشجویان محترم پیرامون امور آموزشی ، رفاهی ، ورزشی و ...  ، جناب آقای دکتر مهدوی ریاست محترم دانشکده با حوصله و دقت به تک تک سوالات دانشجویان محترم پاسخ دادند.سرکار خانم دکتر حمزه پور ، جناب آقای دکتر کرمی و جناب آقای قنبری نیز در همین راستا ، سوالات و مسائل مرتبط با حوزه های کاری خود را برای دانشجویان تبیین نمودند .

در آخر جلسه ریاست محترم پردیس خودگردان مقرر داشتند که بطور جدی و مستمر پیگیر رفع مشکلات مرتبط با دانشجویان عزیز از طریق ریاست محترم دانشگاه و معاونین مربوطه خواهند بود.

 

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه