فهرست

برگزاری مراسم دهه آخر ماه صفر در پردیس خودگردان دانشگاه

به مناسبت ایام عزاداری رحلت مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) ؛ مراسم پرشوری با مشارکت دانشجویان و کارکنان پردیس خودگردان دانشگاه در روز سه شنبه در محوطه ی این دانشگاه برگزار گردید.

در راستای این مراسم ، دانشجویان و همکاران نسبت به توزیع نذری در این واحد و بین عموم مردم مشارکت نموده اند.

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه