فهرست

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

تذکر مهم : شروع ثبت نام اینترنتی از   روز یکشنبه مورخ97/6/25  لغایت 97/6/30 می باشد.

برای دریافت اطلاعیه کلیک کنید

برای ثبت نام اینترنتی کلیک کنید .(در قسمت نوع کاربری ،دانشجویان جدیدالورود را انتخاب نمایید.)
 
فرم های مربوطه برای ثبت نام حضوری متعاقبا در همین صفحه بارگزاری می گردد .
 
تاریخ شروع کلاسهای پردیس خودگردان  شنبه 13 بهمن 1397 (نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97)می باشد.