فهرست

اطلاعیه جدید در خصوص پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

 

قابل توجه دانشجویان محترم پردیس خودگردان دانشگاه

 

حسب اطلاعیه قبلی مبنی بر اخذ شهریه از دانشجویان شهریه پرداز مطابق مصوبه مورخ 1396/12/17 هیات امناء محترم وزارت متبوع ، به اطلاع می رساند با عنایت به دستور رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر جلالی در تاریخ 1397/6/12 ، مقرر گردید تا کسب جواب استعلام کتبی و حصول نتیجه از وزارت متبوع در خصوص جداول جدید اخذ شهریه ، دانشجویان محترم فعلا مطابق جداول قبلی نسبت به پرداخت شهریه های مربوطه خود و انتخاب واحد در موعد مقرر (تا تاریخ 1397/6/14 ) اقدام نمایند .

بدیهی است ضمن لغو اطلاعیه قبلی ، در صورت تقاضای تقسیط ،  با شرایط جدید مراجعه حضوری دانشجویان الزامی می باشد .

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه