فهرست

برگزاری جلسه مسئولین دفتر جناب آقای دکتر نجفی نماینده محترم شهرستان بابل با ریاست و مدیران پردیس خودگردان دانشگاه


در تاریخ 95/10/8 جناب آقای مهدی نیا مسئول محترم دفتر و جناب آقای حیدر رجبی مسئول امور اداری و پارلمانی دفتر نماینده محترم شهرستان بابل جناب آقای دکتر نجفی با حضور در مجموعه پردیس خودگردان دانشگاه جهت بررسی وضعیت عملکرد و اخذ نقطه نظرات و مشکلات این دانشکده با ریاست محترم پردیس جناب آقای دکتر اصغرنیا و مدیران محترم این مجموعه به گفتگو پرداختند. در این جلسه آقای دکتر اصغرنیا ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی و تشکر از حسن نظر و توجه جناب آقای دکتر نجفی ، گزارشی از وضعیت  فعالیت پردیس خودگردان دانشگاه و ارائه خدمات آموزشی این واحد در سطح منظقه و کشور ارائه نمودند که در ادامه مسئولین محترم دفتر آقای دکتر نجفی آمادگی خود را جهت رفع و پیگیری هرگونه مشکلات این مجموعه را اعلام نمودند.

بدینوسیله روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه توفیقات روز افزون جناب آقای دکتر نجفی و مجموعه دفتر نمایندگی ایشان را در راستای خدمت به مردم شریف شهرستان بابل از خداوند متعال مسئلت دارد .

<<روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه>>