فهرست

‍ انتصاب رئیس دانشکده پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه،طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکترسعید مهدوی عمران  به عنوان رئیس دانشکده پردیس خودگردان دانشگاه منصوب شد.
متن حکم  بدین شرح می باشد:
جناب آقای دکتر سعید مهدوی عمران
دانشیار محترم دانشگاه
با احترام، نظر به شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، بعنوان رئیس دانشکده پردیس خودگردان این دانشگاه منصوب می گردید.
امید است با برنامه ریزی وتلاش بی شائبه و بهره گیری از تجربیات اساتید وهمکاران مجموعه شاهدپیشرفت هرچه بیشتر آن دانشکده باشیم. رشد و توسعه جدی آن دانشکده در جهت ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی وپژوهشی ، توضیح متوازن نیروی انسانی ومنابع مالی وهمچنین تحصیلات تکمیلی از جمله انتظارات دانشگاه است.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول قانون مداری و اعتدال گرایی با هماهنگی اینجانب موفق وموید باشید.