فهرست

ضایعه هولناک سانچی و شهادت غیور مردان دریادل را تسلیت عرض مینماییم .

 

ضایعه تأسف انگیز غرق شدن کشتی ایرانی سانچی و به شهادت رسیدن غیور مردان دریادل در این حادثه هولناک را به عموم ملت ایران اسلامی و بویژه به خانواده شریف و عزادار این عزیزان ، صمیمانه تسلیت عرض مینماییم .

<<روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه >>