فهرست

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

 

درگذشت نابهنگام جوان ناکام آقای محمد آقاجانی دانشجوی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان دانشگاه را به خانواده معظم ایشان و اساتید و دانشجویان محترم تسلیت عرض نموده ، برای این عزیز سفر کرده غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمائیم .

 

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه