فهرست

برنامه کلاسی

                      برنامه کلاسی هفتگی رشته پزشکی

ورودی 92

 

دانلود

ورودی 93

 

دانلود

ورودی 94

 

دانلود

ورودی 95

 

دانلود

                       برنامه کلاسی هفتگی رشته دندانپزشکی

ورودی 94

 

دانلود

ورودی95

 

دانلود

                     برنامه کلاسی هفتگی رشته فیزیوتراپی

ورودی 92

 

دانلود

ورودی 93

 

دانلود

ورودی 94

 

دانلود

ورودی 95

 

دانلود

 

 

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه